Skip links

Scania reduceert CO2-uitstootop basis van wetenschappelijke doelstellingen

Scania reduceert CO2-uitstootop basis van wetenschappelijke doelstellingen

  • De lancering van het nieuwe motoraanbod is ook een belangrijke bijdrage aan het bereiken van Scania’s streefdoelen voor een CO2-reductie op wetenschappelijke basis (Science Based Targets)
  • De emissiereducties van Scania-trucks vormen een krachtig instrument om de totale uitstoot in de transportsector terug te dringen
  • Scania zet zich in om de CO2-uitstoot van Scania-voertuigen met 20% te verminderen vóór 2025, uitgaande van het niveau van 2015
  • Duurzame brandstoffen spelen een belangrijke rol in het terugdringen van CO2-uitstoot
  • Wachten op radicale oplossingen heeft geen zin: de omslag moet hier en nu plaatsvinden met reducties op basis van relevante well-to-wheel cijfers

 

“De transportsector is een van de meest energieverbruikende sectoren ter wereld. We kunnen dan ook niet langer wachten met het terugdringen van CO2-uitstoot”, zegt Stefan Dorski, Senior Vice President en Head of Scania Trucks. “Het is een feit dat de wereld nog steeds voor een groot deel afhankelijk is van transport door vrachtwagens met verbrandingsmotoren. Daarom zijn verbeteringen in brandstofefficiency net zo belangrijk als de verbeteringen die ons nieuwe motorplatform biedt.”

Scania is in 2020, ter ondersteuning van het Parijse klimaatakkoord, de Science Based Targets verplichting aangegaan. Scania is daarmee de eerste grote fabrikant van zware bedrijfsvoertuigen die dit doet. In de afgelopen jaren heeft Scania de CO2-uitstoot teruggebracht van zowel de eigen productie als de eigen transport- en logistieke activiteiten. Het niet-aflatende werk van het bedrijf gedurende tientallen jaren om het brandstofverbruik van Scania-producten te verlagen zit in Scania’s DNA. Dit blijkt uit de resultaten van de dagelijkse activiteiten van Scania’s klanten en uit de vele succesvolle tests die in de media zijn gepubliceerd.

“Het terugdringen van CO2-uitstoot kan niet langer op zich laten wachten: we moeten hier en nu actie ondernemen”, zegt Stefan Dorski, senior vice-president en hoofd van Scania Trucks. “De komst van zuinige motoren die op duurzame brandstoffen kunnen rijden is een krachtig middel om deze omslag te maken.”

 

“Energie-efficiëntie maakt deel uit van ons erfgoed bij Scania”, zegt Dorski. “Daarbij zijn we ook al bijna dertig jaar het bedrijf dat binnen de sector de grootste verscheidenheid aan producten die kunnen rijden op alternatieve of duurzame brandstoffen aanbiedt. Zowel klanten als wetgevers zijn zich er nu van bewust hoe belangrijk efficiënte verbrandingsmotoren in combinatie met duurzame brandstoffen zoals biogas en biodiesel zijn voor transport zonder CO2-uitstoot.”

Volgens Scania is een omschakeling naar echte E-mobility in de nabije toekomst zeker een feit. Voor heel wat klanten wordt het omslagpunt waarbij elektrificatie voor bepaalde operaties een rendabele standalone investering wordt, in de komende paar jaar bereikt. Toch zijn vrachtwagens met verbrandingsmotoren nog steeds het meest geschikt voor de meeste huidige transporttaken.

“Het is duidelijk welke kant het opgaat”, aldus Dorski. “Wij denken dat tegen 2030 de helft van onze verkoop in Europa bestaat uit geëlektrificeerde vrachtwagens. Maar ook vandaag moeten we een duurzaam en winstgevend bedrijf runnen. Door onze doelen te halen, kan Scania ervoor zorgen dat we kunnen blijven investeren in gebieden die voor ons bedrijf een transformatie betekenen.”

Leave a comment